greenfilter.vn

VAN RUNXIN

Thương hiệu: VAN
Mã SP: (Đang cập nhật...)
Số lượng:

Nhận tư vấn miễn phí

Van runxin

Xuất xứ: Runxin - Trung Quốc

Hàng nhập khẩu trực tiếp, giá tốt, chứng từ đầy đủ


Thông số kỹ thuật

Model Thông số kỹ thuật
Van F56E

Van tay 3 ngã phi 27, 2.5", 2.5m3/h

Van F56A

Van tay 3 ngã phi 34, 2.5", 4m3/h

Van F56D

Van tay 3 ngã, 4", 10m3/h

Van F64B

Van tay 5 ngã phi 27, 2.5", 2m3/h

Van F64A

Van tay 5 ngã phi 34, 2.5", 4m3/h

Van F64D

Van tay 5 ngã, 4", 10m3/h

Van F77BS

Van tay 3 ngã, 4", 15m3/h

Van F77AS

Van tay 5 ngã, 4", 15m3/h

Van F71P1

Van tự động, D27, 2.5", 2m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F65P1

Van tự động , D27, 2.5", 2m3/h

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian

Van F67C1

Van tự động, D34, 2.5", 4m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F67P1

Van tự động, D34, 2.5", 4m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F68P1

Van tự động, D34, 2.5", 4m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F63C1

Van tự động, D34, 2.5", 4m3/h

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian

Van F63C3

Van tự động, D34, 2.5", 4m3/h

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo lưu lượng

Van F75A1

Van tự động, D60, 4", 10m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F74A1

Van tự động, D60, 4", 10m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F74A3

Van tự động, D60, 4", 10m3/h

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo lưu lượng

Van F77A1

Van tự động, D60, 4", 18m3/h

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F77A3

Van tự động, D60, 4", 18m3/h

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo lưu lượng

Van F95B1

Van tự động, 20-22m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F95A1

Van tự động 20-22m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian

Van F112B1

Van tự động 40m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột lọc thô

Tái sinh theo thời gian

Van F112A3

Van tự động 40m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian

Van F96B1

Van tự động 50m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian

Van F96A1

Van tự động 50m3/h, D650, 4"

Dùng cho cột làm mềm

Tái sinh theo thời gian 

Bài viết mới